ริมน้ำที่ช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง

ย่าน Het Eilandje ของ Antwerp ใช้เวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาในการเปลี่ยนความเสื่อมโทรมของอุตสาหกรรมให้กลายเป็นย่านริมน้ำที่มีสถาบันต่างๆ มากมายที่ช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง ท่าเรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1550 ย่าน Het Eilandje ของ Antwerp ใช้เวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาในการเปลี่ยนการสลายตัวของอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเก๋ไก๋ริมน้ำ

โดยมีสถาบันที่มีเรื่องราวมากมาย เช่นพิพิธภัณฑ์ Red Star Line ที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่ง ช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2416 ถึง พ.ศ. 2477 ชาวยุโรปหลายล้านคนเดินผ่านพิพิธภัณฑ์ จากนั้นเป็นโกดังด้านการแพทย์และการบริหารที่ผู้โดยสารชั้นสามได้รับการตรวจสอบโรค – ก่อนที่จะเริ่มการเดินทาง 10 วันไปยังสหรัฐอเมริกา หลายคนสิ้นสุดที่เมืองเอลลิสในนครนิวยอร์กเกาะ กองเรือที่มีชื่อเสียงถูกใช้โดยชาวยิวรัสเซียเพื่อหนีการกดขี่ข่มเหงในทศวรรษที่ 1890 และชาวยิวในยุโรปที่หลบหนีจากพรรคนาซีที่กำลังเติบโตในช่วงต้นทศวรรษ 1930 หนึ่งในผู้โดยสารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Albert Einstein ซึ่งออกจากยุโรปในปี 1933 บน Red Star Line’s (RSL) Westernland และเขียนจดหมายลาออกของเขาไปยัง Prussian Academy for the Sciences บนเรือที่จอดนิ่ง ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์ และภาพยนตร์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อพยพตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา