มีลิงกานสัญลักษณ์ลึงค์ที่จุติของพระศิวะในศาสนาฮินดู

ในช่วงเทศกาลทางศาสนาชาวกัมพูชาแห่กันไปที่จุดสูงสุดเพื่อรับพรจากน่านน้ำแบบเดียวกับที่ใช้ในการพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ตั้งแต่ ค.ศ. 802 นี่คือช่วงเวลาที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้ก่อตั้งอาณาจักรถูกล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์และประกาศให้เป็นเทวาราชหรือราชาแห่งพระเจ้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอังกอร์ จักรวรรดิขยายวงกว้างออกไปในกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามในปัจจุบัน

และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเมืองก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือเมืองอังกอร์ เพื่อสร้างความอมตะให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐไปทางเหนือประมาณ 50 กม. มีลิงกา 1,000 ตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลึงค์ที่จุติของพระศิวะในศาสนาฮินดู ถูกแกะสลักลงไปในก้นแม่น้ำที่กบาลสะเปียน ซึ่งน้ำจะไหลไปยังที่ราบนครนครและลงสู่ทะเลสาบโตนเลสาบ แม้กระทั่งทุกวันนี้ น้ำนี้ยังถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อกันว่าพลังของน้ำนี้ช่วยรักษาโรคและนำโชคมาให้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่พิเศษมากสำหรับชาวกัมพูชา เป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรา ทุกๆ ปี ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวภูเขา Kulen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมปีใหม่ขอม