การใช้เลเซอร์ร่วมกับการ จัดฟัน

การใช้เลเซอร์ร่วมกับการ จัดฟัน มีประโยชน์หลายประการที่จะช่วยให้ระยะเวลาใน การจัดฟัน เร็วขึ้นประมาณ 2-4 เท่า ขั้นตอนการจัดฟันด้วยเลเซอร์
ขั้นตอนแรกเหมือนกับการจัดฟันทั่วๆ ไป มีการประเมินและวางแผนการรักษา ต้องตรวจ คนไข้ว่าเหมาะกับการจัดฟันหรือไม่และสามารถใช้เครื่องเลเซอร์กระตุ้นการจัดฟันได้หรือไม่ โดยการตรวจสภาพเหงือกและฟัน จากนั้นจึงพิมพ์ฟัน เอ๊กซเรย์ และติดเครื่องมือจัดฟัน

จากนั้นใช้เลเซอร์กระตุ้นฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนเร็วก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน หลังจากนั้นจะใช้เลเซอร์ช่วยกระตุ้นทุกครั้งที่ทันตแพทย์นัดหมายมาเปลี่ยนลวดจัดฟัน ซึ่งหมายถึงว่า ต้องมาพบทันตแพทย์ถี่ขึ้นเนื่องจากฟันเคลื่อนตัวเร็ว

ข้อดีของเลเซอร์จัดฟัน

-ปรับแต่งเหงือกให้มีความสูงต่ำได้
-ช่วยให้ฟันเลื่อนตัวได้เร็วกว่าปกติ 2-4 เท่า
-ช่วยให้คนที่แทบจัดฟันแบบธรรมดาไม่ได้ (อาจต้องผ่าตัด) ให้สามารถจัดฟันได้ตามปกติโดยไม่ต้องผ่าตัด
-สามารถบังคับฟันในตำแหน่งที่ต้องการให้เดินเร็วขึ้นได้ หรือดึงเข้าไปมากขึ้นในคนไข้ที่มีฟันยื่นมากๆ
-ช่วยกระตุ้นให้แผลในปากหายเร็ว เช่น แผลฟันคุดก่อนการจัดฟัน หรือแผลจากการถอนฟัน
-ช่วยกระตุ้นให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งระหว่างการจัดฟันและหลังการจัดฟัน
-เลเซอร์จัดฟันจะช่วยให้ฟันมีความคงตัวเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน
-สามารถนำมาใช้ในการฟอกสีฟัน รักษาโรคเหงือกและรักษาอาการอักเสบระหว่างการจัดฟัน
-แสงเลเซอร์สามารถฆ่าเชื้อในร่องเหงือกเพื่อช่วยลดอาการบวมในกรณีที่มีการอักเสบฉับพลันหรือบวม

ความปลอดภัยของเลเซอร์จัดฟัน

เลเซอร์ที่ใช้ในการจัดฟันส่วนใหญ่เป็นเลเซอร์พลังงานต่ำ ไม่ได้เป็นเลเซอร์ พลังงานสูงที่ใช้ตัดหรือทำลายล้างแบบเลเซอร์ตัดเหงือกหรือตัดไฝ จึงไม่ส่งผลให้คนไข้เจ็บปวดมากขึ้นและแทบไม่มีความเสียวฟัน